Visualiserande Psykoterapi - Symboldrama

Här kommer inom kort en sammanställning kring Visualiserande psykoterapi - Symboldrama.

Välkommen att besöka hemsidan, där omfattande information återfinns.

www.symboldrama.se

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi

    Visualiserande psykoterapi -
    Symboldrama

 

    FORSKNINGSÖVERSIKT

 

Referenser

Bering, H., (2004). Symboldrama vid stress. Tidskriften Källan 1 2006. Hämtad 23 februari, 2007, från www.symboldrama.se.

Cullberg Weston, M., (2000) En dörr till ditt inre. Visualisering i terapi. En väg till hälsa och självkännedom. Stockholm. Wahlström & Widstrand.

Cullberg Weston, M., (2005). Schematerapi – vad är det? Tidskriften Källan 1 2005. Hämtad 19 april, 2007, från www.symboldrama.se.

Cullberg Weston, M., (2007a). Självkänsla på djupet. En terapi för att reparera negativa självbilder. Stockholm. Natur & Kultur.

Cullberg Weston, M., (2007b). Den inre bilddimensionen – en negligerad terapeutisk potential. Tidskriften Insikten, 1, 14-21.

Freud, S., (1995). Orientering i psykoanalys. Stockholm. Natur & Kultur.

Jollet, H., Krägeloh, C., Krippner, K., (1997). Det skyddande rummet. Tidskriften Källan 1 2005. Hämtad 23 februari, 2007, från www.symboldrama.se.

Kottje-Birnbacher, L., (2006). Parterapi med symboldrama. Tidskriften Källan 1 2006. Hämtad 23 februari, 2007, från www.symboldrama.se.

Leuner, H., (1984). Symboldrama. Psykoterapi med dagdrömsteknik. Stockholm. Natur & Kultur.

 

 
 

 

 

 

 

   
       
 

2023-10-01 © Samrådsforum/mbj