Hur får man examensrätt?

Utbildningsanordnare som önskar examenstillstånd ansöker om detta hos Högskoleverket, som utser en bedömargrupp som kvalitetsgranskar utbildningen.

För statliga högskolor beslutar sedan Högskoleverket om högskolan ska beviljas examenstillstånd. För enskilda utbildningsanordnare överlämnas bedömargruppens yttrande och Högskoleverkets förslag till regeringen, som beslutar om ansökan ska beviljas.

Med psykoterapeutexamen från en sådan utbildning kan man hos Socialstyrelsen ansöka om legitimation som psykoterapeut. Diplom, licensiering eller någon annan form av examensbevis från psykoterapiutbildningar ger inte rätt att kunna få legitimation. Utbildningen har då antingen inte godkänts för examensrätt eller inte ansökt om detta.

Utbildningar med examensrätt

Följande utbildningar har fn examensrätt. I Högskoleverkets rapport nyligen, En ny psykoterapeutexamen, 2011:20 R, föreslås omfattande förändringar i psykoterapeututbildningens utformning. Den som vill utbilda sig till psykoterapeut rekommenderas att i förväg ta reda på att utbildningen har examensrätt.

Ericastiftelsen
Odengatan 9, 114 24 Stockholm, tfn 08-402 17 60
Hemsida: www.ericastiftelsen.se
Barn- och ungdomspsykoterapi

Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut
Box 11189, 100 61 Stockholm, tfn 08-555 050 46
Hemsida: www.esh.se
Psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna (Stockholm, Göteborg och Lund),
gruppsykoterapi (Stockholm) samt familjeterapi (Stockholm)

Evidens AB
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, tfn 031-10 98 30
Hemsida: www.evidens4u.se
Kognitiv beteendeterapi

Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg, tfn 031-786 00 00
Hemsida: www.gu.se
Individualpsykoterapi för vuxna/PDT och KBT, familjepsykoterapi samt barn- och
ungdomspsykoterapi

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi

    Visualiserande psykoterapi -
    Symboldrama

 

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Kompetenscentrum för psykoterapi, 171 77 Stockholm, tfn 08-123 391 05
Hemsida: www.ki.se
Kognitiv beteendeterapi

Linköpings universitet
581 83 Linköping, tfn 013-28 10 00
Hemsida: www.liu.se
Kognitiv beteendeterapi, relationell psykoterapi och familjeterapi

Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00 Lund, tfn 046-222 36 40
Hemsida: www.lu.se
Psykodynamisk psykoterapi för vuxna respektive barn och ungdom, kognitiv
beteendeterapi för vuxna respektive barn och ungdom, samt familjeterapi

Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU)
Brännkyrkagatan 76, 118 23 Stockholm, tfn 08-642 10 24
Hemsida: www.sapu.se
Relationell integrativ psykoterapi

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
106 91 Stockholm, tfn 08-16 20 00
Hemsida: www.su.se
Psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
Box 6401, 113 82 Stockholm, tfn 08-690 52 60
Hemsida: www.cbti.se
Kognitiv beteendeterapi

Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap/Psykoterapi
901 87 Umeå, tfn 090-786 64 33
Hemsida: www.umu.se
Kognitiv och beteendeorienterad terapi, psykodynamisk terapi, barn- och ungdomspsykoterapi samt familjeterapi

Uppsala universitet, Institutionen för psykologi
Box 1225, 751 42 Uppsala, tfn 018-471 21 29
Hemsida: www.psyk.uu.se
Kognitiv beteendeterapi 

  2012-05-13 © Samrådsforum/mbj