Länkar till Samrådsforums intresseföreningar

hittar du under rubriken Adresser intresseföreningarna

 

Länkar till utbildningar som leder till psykoterapeutlegitimation

hittar du under rubriken Utbildningar med examensrätt

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi
      2022-04-22 © Samrådsforum/mbj