Postadress
Samrådsforum/Psykoterapicentrum, c/o Föreningshuset Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm
Telefon: 08-121 513 22

E-post: info@samradsforum.se
Hemsida: www.samradsforum.se

Synpunkter på hemsidan: web@samradsforum.se

 

Kontaktinformation om Samrådsforums intresseföreningar

hittar du under rubriken Adresser intresseföreningarna

 

Kontaktinformation om utbildningar som leder till psykoterapeutlegitimation

hittar du under rubriken Utbildningar med examensrätt

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi

    Visualiserande psykoterapi -
    Symboldrama

      2020-10-10 © Samrådsforum/mbj