Samrådsforum är ett nätverk för samarbete mellan olika föreningar för olika intresseföreningar som organiserar legitimerade psykoterapeuter.

Samrådsforum arbetar för bästa kvalitet inom psykoterapi och psykoterapeututbildning samt för att psykoterapi ska vara tillgänglig på rimliga ekonomiska och administrativa villkor för dem som behöver psykoterapi. Detta skiljer sig från fackförbundens överordnade mål som är att arbeta för medlemmarnas yrkesintressen, löner och arbetsvillkor. Psykoterapeuter är organiserade i flera olika fackförbund inom vilka de utgör en mindre andel av medlemmarna.

Genom Samrådsforum når man landets legitimerade psykoterapeuter och får tillgång till expertkunskaper i aktuella och allmänna frågor som berör människors psykiska hälsa.

När departement, riksdag, Socialstyrelsen eller andra institutioner efterfrågar psykoterapeutisk expertis och på ett samlat sätt vill inhämta psykoterapeuters erfarenheter och synpunkter ska man vända sig till Samrådsforum.

Samrådsforum har överläggningar om aktuella psykoterapifrågor 4–5 gånger/år, då också representanter i de stora internationella psykoterapiorganisationerna deltar.

Kriterier för medlemskap i Samrådsforum: Förening för leg psykoterapeuter som har en tydlig inriktning, vad gäller teoretisk bakgrund eller inriktning på patientgrupper. För föreningens inriktning ska finnas eller ha funnits legitimationsgrundande utbildning.

Samrådsforums föreningar organiserar tillsammans fler legitimerade psykoterapeuter än någon annan organisation och har sammanlagt c:a 2 600 legitimerade psykoterapeuter som medlemmar – av vilka ett antal också kan erbjuda psykoterapi på andra språk.

PsykoterapiStiftelsen ingår i Samrådsforum.

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi

    Visualiserande psykoterapi -
    Symboldrama

      2012-12-02 © Samrådsforum/mbj