PsykoterapiStiftelsen
Ordf: Sigmund Soback
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se
Adress: Box 4039, 102 61 Stockholm
www.psykoterapistiftelsen.se


 

Psykoterapicentrum
Ordf: Ann Stevens
E-post: info@psykoterapicentrum.se 
Adress: c/o Föreningshuset Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm
Tfn: 08-121 513 22
www.psykoterapicentrum.se  


 

Svenska föreningen för familjeterapi (sfft)
Ordf: Charlotta Westberg
E-post: charlotta.westberg@vaxjo.se
Adress: sfft c/o Charlotta Westberg, Bondegatan 5,
343 30 Alvesta
www.sfft.se


 
 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi
 

Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling
Ordf: Maria Anter
E-post: mariaanter65@gmail.com 
Adress: Holbergsg. 87, 168 45 Bromma
Tfn: 073-952 55 51
www.gruppterapi.org


 

Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH)
Ordf: Åsa Fe Kockum
E-post: asa.kockum@hypnosforeningen.se
Adress kansli: Erik Dahlbergsgatan 9, 411 26 Göteborg.
Tfn: 031-711 71 18
E-post: kansli@hypnosforeningen
www.hypnosforeningen.se


 

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)
Ordf: Poul Perris
E-post: ordforande@sfkbt.se
sfkbt-medlem.se


 

Svenska föreningen för psykoanalytisk parpsykoterapi (SFPP)
SFPP, c/o Anna Kandell,  Tantogatan 45, 118 42 Stockholm
E-post: anna.kandell@tele2.se
Tfn: 070-679 95 51
www.parpsykoterapi.com


 

Svenska föreningen för relationell psykoterapi (sfrp)
Ordf: Marianne Tuuvas
E-post: mariannetuuvas@gmail.com  
www.sfrp.se


 

Svenska psykoanalytiska föreningen (Spaf)
Ordf: Gunnar Berggren
E-post: gunnar.berggren@telia.com
Adress: Västerlånggatan 60, 111 29 Stockholm
Tfn/fax: 08-10 80 95
E-post: info@psykoanalys.se
www.psykoanalys.se


 

Sällskapet för existentiell psykoterapi (sept)
Ordf: Bo Blåvarg
E-post: styrelse@sept.se
www.sept.se


 
  2018-07-18 © Samrådsforum/mbj