Samrådsforum är ett nätverk för samarbete mellan olika föreningar för olika intresseföreningar som organiserar legitimerade psykoterapeuter.

Samrådsforum arbetar för bästa kvalitet inom psykoterapi och psykoterapeututbildning samt för att psykoterapi ska vara tillgänglig på rimliga ekonomiska och administrativa villkor för dem som behöver psykoterapi. Detta skiljer sig från fackförbundens överordnade mål som är att arbeta för medlemmarnas yrkesintressen, löner och arbetsvillkor. Psykoterapeuter är organiserade i flera olika fackförbund.

Genom Samrådsforum når man landets legitimerade psykoterapeuter och får tillgång till expertkunskaper i aktuella och allmänna frågor som berör människors psykiska hälsa.

Här på hemsidan hittar du information om vilka aktuella utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och vilka psykoterapiinriktningar som finns. De intresseföreningar som företräder dessa inriktningar finns också presenterade.

Samrådsforum har sammanställt detta i ett häfte, som du kan hämta här på hemsidan. I det hittar du även information om vad som krävs för att bli legitimerad psykoterapeut, forskning kring hur effektiv psykoterapi är och hur man kan gå till väga om man anser sig felbehandlad.

PSYKOTERAPI, version 2012 (pdf).
Kan även läsas blädderbar här!


Häfte 88 sidor, pdf
 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi

    Visualiserande psykoterapi -
    Symboldrama

 

www.samrådsforum.se

      2022-05-24 © Samrådsforum/mbj